องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตำบลดอนมัน


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น.

นายอภินัน มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน พร้อมด้วย จ่าเอกบรรจง ชาติพันธ์จันทร์

ปลัดอบต.ดอนมัน เจ้าหน้าที่จาก รพสต.คอกหมู

CG อสม.ตำบลดอนมันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ให้การต้อนรับ ท่านสรวิศ เหล่านิล

นายอำเภอประทาย และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงตำบลดอนมัน

จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมสวน

คุณลดาวัลย์ ด่านนา ysf

ในนามของ อบต.ดอนมัน ผู้นำท้องที่

ผู้นำท้องถิ่น รพสต.คอกหมู อสม.ตำบลดอนมัน

ขอกราบขอบพระคุณท่านนายอำเภอเป็นอย่างสูง

2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-19
2023-09-19
2023-09-15
2023-09-12
2023-09-05
2023-09-05
2023-08-24