องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับนางมี เฉียบแหลม บ้านเลขที่ 48 หมู่ 1 ต.ดอนมัน อำเภอประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วั


วันนี้(20 ต.ค.2566)

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน

คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.ดอนมัน พร้อมกับ ประธานสภา

สมาชิกสภา อบต.ดอนมัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.หมู่ที่ 1 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น

ตำบลดอนมัน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา

ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับนางมี เฉียบแหลม

บ้านเลขที่ 48 หมู่ 1 ต.ดอนมัน อำเภอประทาย จ.นครราชสีมา เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงถาวร

มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเริ่มกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.2566 ถึงวันที่ 20 ต.ค.2566 รวม 2 วัน

ซึ่งในวันนี้นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนเดินทางกลับ โดยผลการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วเสร็จ

ตามวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณกิ่งกาชาด อ.ประทายที่สนับสนุน

งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม

ขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่ช่วยกันบริจาคเงิน สิ่งของสมทบทุนเพิ่มเติม รวมทั้งเสียสละเวลา แรงใจ แรงกาย แรงทรัพย์ ในการดำเนินกิจกรรรมในครั้งนี้

🙏🙏🙏ขอขอบพระคุณค่ะ🙏🙏🙏

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14