องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
 


ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวการจราจรเส้นทางถนนสาย บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 และบ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ซึ่งชำรุดเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และให้พี่น้อง ประชาชน สามารถใช้เส้นทา


วันนี้ (27 ตุลาคม 2566)

นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน

ในนามตัวแทนของ ประชาชนตำบลดอนมัน

ขอขอบคุณ นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เขตอำเภอประทาย และนางจรรยา ภิบาลจอมมี หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.นครราชสีมา

เขตอำเภอประทาย ที่ได้นำรถยนต์เครื่องมือ

เครื่องจักกลต่างๆ พร้อมงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาช่วยดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมผิวการจราจรเส้นทางถนนสาย

บ้านปลักแรต หมู่ที่ 3 และบ้านคอกหมู หมู่ที่ 10 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

ซึ่งชำรุดเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

และให้พี่น้อง ประชาชน สามารถใช้เส้นทางดังกล่าว

ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

2024-02-23
2024-02-21
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-16
2024-02-15
2024-02-15
2024-02-14