องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ส่งมอบรถสามล้อชนิดมือโยกให้กับคนพิการในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน ๒ ราย


วันพุธที่  17 เมษายน  ๒๕๖๗  เวลา  10.30 น.
        องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยการนำของ นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.ดอนมัน และพนักงานส่วนตำบล ร่วมส่งมอบ รถสามล้อชนิดมือโยก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน 2 คัน เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้ผู้พิการนำไปใช้ในชีวิตประจำ และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น โดยมอบให้กับผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายวัน สิทธิศรีจันทร์ ม.8 ตำบลดอนมัน อ.ประทายจ.นครราชสีมา
2.นายเขียว จันทบุรี ม.8 ต.ดอนมัน อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
โดยมีผู้นำชุมชน และอสม. หมู่ที่ 8 ตำบลดอนมันร่วมเป็นกำลังใจในการส่งมอบในครั้งนี้
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24