องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน


วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 11.30 น.

นางสาวกนกวรรณ ซาเหลา นักทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย

▶️ นางสาวธิรัญดา เรืองศักดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี

▶️นางสาวนิตยา หมั่นสระเกษ ผช.นักวิชาการเกษตร

▶️นางสาวอภิญา สุวิชา ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

▶️นายวันชัย คำสมัย พนักงานขับรถยนต์

        ในนามของคณะตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนบ้านลิ้นฟ้าและจุดบริการประชาชนบ้านปลักแรต พร้อมทั้งได้มอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ อปพร. /อสม. ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

-เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24