องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ ประจำปี 2567 และมอบอุปกรณ์กีฬา


วันที่ 19 เมษายน 2567

        นายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนมัน พร้อมด้วย จ.อ.บรรจง ชาติพันธ์จันทร์ ปลัด อบต.ดอนมัน และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ /พนักงานส่วนตำบล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการแข่งขันกีฬาดอนมันเกมส์ ประจำปี 2567 และมอบอุปกรณ์กีฬา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24