องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ออกสำรวจถนน (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567


ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2567
      นายอภินันท์  มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ จ.อ.บรรจง ชาติพันธ์จันทร์ ปลัด อบต.ดอนมัน พร้อมด้วยทีมงานคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน
     ออกสำรวจถนน (เพิ่มเติม) ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ที่ประชาชนได้เสนอปัญหา และความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้านมา จากการลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อทบทวนแผน เมื่อวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

2024-06-05
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-24