องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น.

        นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ นางเรืองอุไร มาตย์นอก ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยนางประภาภรณ์ โนนม่วง หัวหน้าสำนักปลัด จ.อ.พิศาล ชัยหงษ์ เจ้าพนักงานป้องกันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พร้อมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประกอบด้วย ท้องถิ่นอำเภอประทาย สาธารณสุขอำเภอประทาย เกษตรอำเภอประทาย ผู้แทนภาคประชาคม เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน 4 ราย

- ผลการพิจารณาของที่ประชุม มีมติเห็นชอบ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบขั้นตอนของทางราชการ

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07