องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ร่วมกับ อบต.ดอนมัน ประชุมหาแนวทางการขยายการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค


วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.

        การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง พร้อมคณะ ได้ออกเยี่ยมเพื่อประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน โดยมีนายอภินันท์ มโนรมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ให้การต้อนรับเพื่อหาแนวทางการขยายการใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ตำบลดอนมัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน 

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07