องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา :www.donmun.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการช่วยเหลือแบบครอบครัวอุปถัมภ์


วันนี้ (5 มิ.ย.2567) เวลา 14.00 น.

        นายอภินันท์ มโนรมย์ นายก อบต.ดอนมัน ได้มอบหมายให้ น.ส.พิไลลักษณ์ ศักดิ์ภัทรกุลชัย นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยน.ส.ภคอร พิรักษา เจ้าพนักงานธุรการ และ อสม.หมู่ที่ 2 ตำบลดอนมัน ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา โดยนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ขอรับการช่วยเหลือแบบครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ตำบลดอนมัน จำนวน 1 ราย

2024-07-04
2024-07-04
2024-07-03
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-14
2024-06-12
2024-06-11
2024-06-10
2024-06-07