องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 5 ม.ค. 2565 ]64
22 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน [ 13 ต.ค. 2564 ]73
23 ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง [ 13 ต.ค. 2564 ]75
24 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี [ 11 ต.ค. 2564 ]74
25 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย [ 11 ต.ค. 2564 ]52
26 แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 11 ต.ค. 2564 ]87
27 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]69
28 การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 8 ต.ค. 2564 ]78
29 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]30
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลดอนมัน [ 27 ก.ย. 2564 ]45
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่องกำหนดที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน เป็นเขตปลอดบุหรีในเขตพื้นที่ตำบลดอนมัน [ 31 พ.ค. 2564 ]48
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ [ 31 พ.ค. 2564 ]49
33 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]63
34 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]31
35 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]63
36 ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ [ 11 ม.ค. 2564 ]54
37 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑)ประจำปี ๒๕๖๔ [ 11 ม.ค. 2564 ]24
38 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]44
39 ประชาสัมพันธ์การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]28
40 ข้อบัญญัติ อบต.ดอนมัน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 1 ต.ค. 2563 ]19
 
|1หน้า 2|3|4|5