องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง [ 21 ก.พ. 2562 ]86
62 บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกรมธนารักษ์ ประจำปี๒๕๖๓ [ 20 ก.พ. 2562 ]25
63 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 4 ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ [ 14 ก.พ. 2562 ]178
64 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ธ.ค. 2561 ]69
65 ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพ เดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ธ.ค. 2561 ]67
66 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลดอนมัน เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]67
67 การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ดอนมัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 5 ต.ค. 2561 ]59
68 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 4 [ 5 ก.ย. 2561 ]84
69 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 6 [ 4 ก.ย. 2561 ]64
70 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 1 [ 31 ส.ค. 2561 ]81
71 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 เม.ย. 2561 ]63
72 แจ้งผลการดำเนินการร้องเรียน/ร้องทุกข์ หมู่ที่ 3 [ 2 เม.ย. 2561 ]89
73 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร [ 30 ม.ค. 2561 ]29
74 ข่าวประชาสัมพันธ์ [ 4 ม.ค. 2561 ]32
75 แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ดอนมัน แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 [ 25 ธ.ค. 2560 ]67
76 การดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ [ 7 ธ.ค. 2560 ]41
77 ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงกระบวนการทำงานและระยะเวลาการให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 29 พ.ย. 2560 ]69
78 ประกาศกาารยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 [ 17 พ.ย. 2560 ]38
79 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 8 พ.ย. 2560 ]56
80 งบการเงินประจำปี2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]32
 
|1|2|3หน้า 4|5