องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 89 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]34
82 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมันและกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละกอง [ 4 ต.ค. 2560 ]60
83 แบบฟอร์มยื่นคำร้องออนไลน์ [ 4 พ.ค. 2560 ]65
84 ประชาสัมพันธ์การให้บริการ Wifi ฟรี [ 9 มี.ค. 2560 ]44
85 การจัดการน้ำเสียในชุมชน [ 8 มี.ค. 2560 ]65
86 แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลดอนมัน [ 3 ม.ค. 2560 ]54
87 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรืองประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 [ 3 ม.ค. 2560 ]63
88 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน เรืองประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]43
89 แผนพัฒนาสี่ปี อบต.ดอนมัน พ.ศ. 2561-2564 [ 30 พ.ย. 2559 ]80
 
|1|2|3|4หน้า 5