องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]109
22 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]104
23 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 ก.พ. 2565 ]94
24 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) [ 26 ม.ค. 2565 ]70
25 กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ปี 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]96
26 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]68
27 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดิอน ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]70
28 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 31 มี.ค. 2564 ]98
29 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.ดอนมัน [ 29 มี.ค. 2564 ]113
30 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต. ดอนมัน [ 24 ก.พ. 2564 ]106
31 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต [ 16 ก.พ. 2564 ]97
32 ช่องทางการแจ้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นที่รุกล้ำที่สาธารณะ [ 13 ม.ค. 2564 ]94
33 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]98
34 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2564 ]66
35 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]69
36 รายงานแผนรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]95
37 รายงานแผนรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]52
38 รายงานแผนรอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]91
39 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2563 ]102
40 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 ก.พ. 2563 ]67
 
|1หน้า 2|3