องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.donmun.go.th

 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 4 ม.ค. 2564 ]30
22 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]36
23 รายงานแผนรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]67
24 รายงานแผนรอบ ๖ เดือน ปี ๒๕๖๓ [ 13 ก.ค. 2563 ]27
25 รายงานแผนรอบ ๑๒ เดือน ปี ๒๕๖๒ [ 13 ก.ค. 2563 ]53
26 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 11 ก.พ. 2563 ]59
27 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 10 ก.พ. 2563 ]33
28 มาตรการส่งเสริมเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ม.ค. 2563 ]34
29 มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน [ 14 ม.ค. 2563 ]31
30 ประกาศนโยบายต่อต้านการให้สินบน [ 14 ม.ค. 2563 ]33
31 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 14 ม.ค. 2563 ]32
32 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 ม.ค. 2563 ]32
33 มาตรการแนวทางให้เป็นหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ธ.ค. 2562 ]28
34 แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ธ.ค. 2562 ]31
35 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 2 ธ.ค. 2562 ]33
36 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ต.ค. 2562 ]30
37 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 61 [ 10 ม.ค. 2562 ]33
38 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 11 ก.ค. 2560 ]60
 
|1หน้า 2